ÚVOD AKTUÁLNÍ INFORMACE DĚNÍ V OBCI ZASTUPITELÉ OBECNÍ VÝBORY HISTORIE OBCE ZŠ A MŠ TURISTIKA A REKREACE FOTOGALERIE NÁMĚTY OBČANŮ OSOV VE FILMU ÚZEMNÍ PLÁN OBCE CZECHPOINT Pověřenec GDPR DSO Šance Středisko volného času Virtuální prohlídka obce
PROJEKT KANALIZACE PASPORT VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ LEPORELO AKCÍ HOŘOVCKO PRŮVODCE POMOCI HOŘOVICE

Kaplička rámečekObec OSOV  leží 349 metrů nad mořem v blízkosti Hostomic, přibližně 15 km jižně od Berouna v údolí, které je obklopeno na jihu křemičitými valy Brd o výšce 600 metrů, na severu malebnou vysočinou, křemičitou Housinou vysokou přes 400 metrů, a vápennými chlumy Telínem a Mramorem.

O
sov a Osovec leží v údolí, které náleží k nejpěknějším údolím středních Čech. Pravidelně uspořádaná sídla jsou spojena cestami a silnicemi vroubenými často stromořadími, z nichž některá přetrvala staletí. Tím získává území zvláštní charakter kulturní krajiny, pro jehož zachování byla vyhlášena Krajinná památková zóna Osovsko. Její těžiště leží právě kolem obce Osov, kde je zeleň a architektura nejzachovalejší.


Aktuální informace :
21.01.2021 KOS Osov ve spolupráci s obcí a ostatními spolky vyhlašuje soutěž o masku maškaráka a malovaný kamínek.

Více naleznete v dění v obci.

19.01.2021 

 

Aktuální informace ohledně výstavby kanalizace a ČOV + průzkumné vrty na zdroj pitné vody

V lednu letošního roku nabylo právní moci Územní rozhodnutí o umístění stavby pod názvem Výstavba kanalizace a ČOV - Dobrovolný svazek obcí ŠANCE k.ú. Lážovice, Osov, Skřipel". Nyní probíhá příprava projektu ke stavebnímu povolení, které by mělo být nejpozději do konce března tohoto roku podáno stavebnímu úřadu Hostomice. Vydání stavebního povolení zle očekávat na podzim letošního roku. Následně budeme vybírat firmu, která stavbu realizuje.

Dobré zprávy týkající se průzkumných vrtů na zdroj pitné vody máme také. Na sklonku loňského roku byla DSO Šance přiznána dotace ve výši 489 360 Kč, tj. 60% z 815 600 Kč. Nyní budeme soutěžit firmu, která průzkumné vrty realizuje. Dále budou prováděny čerpací zkoušky, zkoumána vydatnost vrtu a kvalita vody. Následovat bude výběr zhotovitele projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení pro vodojem a vodovod.

15.01.2021 Registrace seniorů 80+ na očkování proti COVID-19 začíná 15.1.2021

Registrace na očkování se provádí na https://crs.uzs.cz  Více na úřední deska 

07.01.2021 Finanční úřad pro Středočeský kraj nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí

FÚ Hořovice má telefonní číslo 311 540 341, můžete volat každý pracovní den, pracovníci FÚ Vám telefonicky poradí s vyplněním daňového přiznání, aby se předešlo rizikům při osobních kontaktech. Více informací na úřední deska obce Osov

04.01.2020 Tříkrálová sbírka

Milí spoluobčané,

       obracíme se na Vás s prosbou týkající se Tříkrálové sbírky. Akce v naší obci probíhá již mnoho let a v rámci Farní charity Řevnice patříme k nejúspěšnějším. Letos nám bohužel situaci zkomplikovala epidemie a opatření s ní spojená, malí koledníci proto tentokrát do ulic nevyrazí,. Přesto bychom rádi sbírku uskutečnili, a to tím způsobem, že kasička bude vystavena v místním obchodu COOP.

Prosíme Vás, pokud budete ochotni přispět potřebným v nouzi, abyste využili tento způsob, případně můžete finanční příspěvek laskavě zaslat na číslo účtu 229694645/0300.

Děkujeme

zobrazit všechny aktuality
11922/3
TOPlist    Obecní úřad tel., fax: 311 584 256 | Osov 108, Pošta Osov, 26725 | obec@osov.cz | © oú Osov | Prohlášení o přístupnosti | administrace