ÚVOD AKTUÁLNÍ INFORMACE DĚNÍ V OBCI ZASTUPITELÉ OBECNÍ VÝBORY HISTORIE OBCE ZŠ A MŠ TURISTIKA A REKREACE FOTOGALERIE NÁMĚTY OBČANŮ OSOV VE FILMU CZECHPOINT
PROJEKT KANALIZACE PASPORT VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LEPORELO AKCÍ HOŘOVCKO PRŮVODCE POMOCI HOŘOVICE

Obecní výbory

Finanční výbor

Předseda: Červenka Daniel
Členové: Marková Stanislava
Veselý Pavel

Finanční výbor musí být vždy zřízen (§ 117 odst. 2 zákona o obcích). Členy finančního výboru nemohou být starosta, místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.
Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Kontrolní výbor

Předseda: Hošťálek Jiří
Členové: Frýdlová Marie
Švejda Pavel

Kontrolní výbor musí být vždy zřízen (§ 117 odst. 2 zákona o obcích). Členy kontrolního výboru nemohou být starosta, místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.
Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,  kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Výbor pro kulturu

Předseda: Šmejkalová Lenka
Členové: Sklenářová Dana
Frýdl Petr

Kulturní výbor připravuje podklady pro koncepci v oblasti kultury na území obce a rámcový program kulturních a společenských akcí, kde se obec spolupodílí na jejich organizaci a finančním zabezpečení.
Dále se Kulturní výbor podílí na přípravě a vyhlášení grantových programů v oblasti kultury a spolupracuje na návrhu rozpočtu v příslušných oblastech.

Výbor pro životní prostředí

Předseda: Sklenář František
Členové: Čaboun Pavel
Červenka Daniel

Výbor pro životní prostředí připravuje podklady pro koncepci v oblasti životního prostředí v obci a pomáhá při řešení problémů souvisejících se vzhledem obce, znečištěním ovzduší, půdy či vody a nakládání s odpady.
Dále se Výbor pro životní prostředí podílí na přípravě a vyhlášení případných grantových programů v oblasti životního prostředí.

TOPlist    Obecní úřad tel., fax: 311 584 256 | Osov 108, Pošta Osov, 26725 | obec@osov.cz | © oú Osov | Prohlášení o přístupnosti | administrace