ÚVOD AKTUÁLNÍ INFORMACE DĚNÍ V OBCI ZASTUPITELÉ OBECNÍ VÝBORY HISTORIE OBCE ZŠ A MŠ TURISTIKA A REKREACE FOTOGALERIE NÁMĚTY OBČANŮ OSOV VE FILMU ÚZEMNÍ PLÁN OBCE CZECHPOINT Pověřenec GDPR DSO Šance Středisko volného času Virtuální prohlídka obce
PROJEKT KANALIZACE PASPORT VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ LEPORELO AKCÍ HOŘOVCKO PRŮVODCE POMOCI HOŘOVICE


Obecní výbory

Finanční výbor

Předseda: Červenka Daniel
Členové: Šmejkalová Lenka
Hošťálek Jiří

Finanční výbor musí být vždy zřízen (§ 117 odst. 2 zákona o obcích). Členy finančního výboru nemohou být starosta, místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.
Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Kontrolní výbor

Předseda: Hošťálek Jiří
Členové: Červená Jana Ing.
Toulová Ivana

Kontrolní výbor musí být vždy zřízen (§ 117 odst. 2 zákona o obcích). Členy kontrolního výboru nemohou být starosta, místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.
Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,  kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Výbor pro kulturu

Předseda: Šmejkalová Lenka
Členové: Sklenářová Dana
Toulová Ivana

Kulturní výbor připravuje podklady pro koncepci v oblasti kultury na území obce a rámcový program kulturních a společenských akcí, kde se obec spolupodílí na jejich organizaci a finančním zabezpečení.
Dále se Kulturní výbor podílí na přípravě a vyhlášení grantových programů v oblasti kultury a spolupracuje na návrhu rozpočtu v příslušných oblastech.

Výbor pro životní prostředí

Předseda: Sklenář František
Členové: Čaboun Pavel
Toul Michael

Výbor pro životní prostředí připravuje podklady pro koncepci v oblasti životního prostředí v obci a pomáhá při řešení problémů souvisejících se vzhledem obce, znečištěním ovzduší, půdy či vody a nakládání s odpady.
Dále se Výbor pro životní prostředí podílí na přípravě a vyhlášení případných grantových programů v oblasti životního prostředí.

Stavební výbor

Předseda: Červená Jana Ing.
Členové: Čabounová Marcela
Toul Michael

Stavební výbor spolupracuje na vytváření koncepčního rozvoje obce a přípravě investičních záměrů obce, vyjadřuje se k chystaným změnám územního plánu obce, projednává a hodnotí podněty fyzických a právnických osob k zařazování investičních akcí do rozpočtu obce a sleduje rozvoj obce z estetického hlediska.
Dále se stavební výbor podílí na inventarizaci majetku obce.

TOPlist    Obecní úřad tel., fax: 311 584 256 | Osov 108, Pošta Osov, 26725 | obec@osov.cz | © oú Osov | Prohlášení o přístupnosti | administrace